İnegöl Elektrikçiler ve Benzerleri Odası

Odamızın Amacı

Odamızın Amacı

Odamız 5362 sayılı Kanun çerçevesinde Üyelerimiz ve yanların da çalışanların müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak, meslek mensuplarının birbirleriyle ve halkla ilişkilerine dürüstlüğü, güveni hâkim kılmak ve mesleki disiplinini korumak amacıyla hizmetlerine devam etmektedir.
Üyelerimizin faaliyetlerini sür dürmeleri için Resmi ve özel Kuruluşlarca istenilen belgeleri düzenlenmekte ve onaylanmaktadır. 

     Kanunun öngördüğü görevler arasında mesleki ve teknik eğitimde bulunmaktadır.
Mesleki ve Teknik eğitimin planlanması sayın oda başkanımız Yakup Ulama ve Yönetim Kurulunca yapılmaktadır. Ayrıca mesleki eğitim konularının verimli ve sağlıklı yürütülmesi için Oda Eğitim Müdürü görevlendirilmiştir.